CENY / PRICES

CENA: / PRICE:

Fullpass:

 • 320 PLN wczesna rezerwacja do (31.03.2022)/ 320 PLN (75 EUR) early booking (until 03/31/2022)

 • 350 PLN cena regularna (31.03-14.08.2022) / 350 PLN (85 EUR) regular price (31.03-14.08.2022)

 • 380 PLN cena "last minute" (15.08-24.08) / 380 PLN (90 EUR) "last minute" price (15.08-24.08)


UWAGA: FULPASS ZAWIERA / INCLUDED IN FULLPASS:

  • wstęp na wszystkie milongi i koncerty festiwalowe w Prażakowce (za wyjątkiem afterparty - Milongi Bielskiej) / admission to all milongas and festival concerts in Prażakowka (except for the afterparty - Milonga Bielska)

  • wstęp na premilongę - BeforeParty we czwartek / admission to premilonga - BeforeParty on Thursday

UWAGA: FULLPAS NIE ZAWIERA / EXCLUDED FROM FULLPASS:

  • udziału w warsztatach (osobna rejestracja i kwalifikacja, osobno płatne) / participation in workshops (separate registration and qualification, paid separately)

  • udziału w Afterparty - Milondze Bielskiej w niedzielę wieczorem (osobno płatne 30 PLN, rejestracja nie jest wymagana) / participate in the Afterparty - Milonga Bielska on Sunday evening (separately paid 30 PLN, registration is not required)

  • drugiego koncertu Cuarteto Re!Tango z pokazem w Amfiteatrze w sobotę 27.08 20 PLN płatne dla wszystkich przy wejściu (także dla uczestników festiwalu z fullpass)/ Cuarteto Re!Tango second concert with a show in the Amphitheater on Saturday 27th of August : 20 PLN paid at the entrance for everyone (also for festival participants with fullpass)

PREPARTY

 • 30 PLN (dotyczy tylko osób bez wykupionego fullpassu / applies only to dancers who do not have the fullpass)

AFTERPARTY

 • 30 PLN (dotyczy wszystkich / applies to all)

WARSZTATY / WORKSHOPS

 • 300 PLN cena za udział jednej osoby w jednej grupie (nr 1 albo 2) - 2 x 1,5 h / 300 PLN (70 EUR) price per person for one group (no.1 or 2) - 2 x 1,5 h

 • 120 PLN technika solo / 120 PLN (30 EUR) - technique solo