Milongas info:

THURSDAY / CZWARTEK (5 h)

PRE-Party

 • 20:00-01:00 (MDK Prażakówka)

   • T-DJ Guillermo Monti (ARG)

FRIDAY / PIĄTEK 26.08 (13 h)

 • 15:00-18:00 Afternoon milonga (MDK Prażakówka)

   • T-DJ el Popul Castello (Andrea Gasperini, IT)

1 godzinna przerwa techniczna przed koncertem/ 1 hour technical break befor the concert

 • 19:00-04:00 Night milonga (incl. concert Cuarteto Re!Tango & milonga live) with a show (MDK Prażakówka)

   • 19:00-24:00 T-DJ Punto y Branca (Jorge Vacca, ARG)

   • 24:00-04:00 T-DJ TangoDealer (Lechosław Hojnacki, PL)

    • (w tym czasie ok. 21:00 koncert zespołu Cuarteto Re!Tango - 2 sety z przerwą - w trakcie milongi) / (in this time around 21:00 concert of Cuarteto Re!Tango band - 2 sets with a break - during milonga)
     z pokazem Fatima Vitale & Maximiliano Cristiani / with the show of Fatima & Maximiliano

SATURDAY / SOBOTA 27.08 (14 h + 2 h open air)

  • 13:00-17:00 Afternoon milonga (MDK Prażakówka)

    • T-DJ Francisco Saura (ESP)

  • 18:00-20:00 Open Air (incl. concert Cuarteto Re!Tango & milonga live & show of Fatima Vitale & Maximiliano Cristiani) (Amfiteatr)

    • T-DJ TangoDealer (Lechosław Hojnacki, PL)

  • 21:00-05:00 Night milonga (Prażakówka)

    • 21:00-01:00 T-DJ Guillermo Monti (ARG)

    • 01:00-05:00 T-DJ el Popul Castello (Andrea Gasperini, IT)

NIEDZIELA / SUNDAY 28.08 (4 h + 5 h afterparty)

 • 11:00-13:00 Breakfast milonga (nuevo+alter) (MDK Prażakówka)

   • T-DJ La Pola (Anna Pietruszewska, PL)

 • 13:00-17:00 Afternoon milonga (Prażakówka)

   • T-DJ Punto y Branca (Jorge Vacca, ARG)

AFTERPARTY (5 h)

 • 19:00-24:00 Milonga Bielska (Prażakówka)

   • T-DJ Francisco Saura (ESP)