After Party

Milonga Bielska

  • Kiedy / When: 28.08.2022 r. 19:00 - 24:00

  • Gdzie / Where: Ustroń, MDK Prażakówka

  • TDJ: Francisco Saura (ESP)

  • Cena / Price: 30 PLN

Uwaga! AfterParty płatne osobno, nie wliczone do Fullpass/ AfterParty paid separately, not included in Fullpass